Statistics for template Świątynia chrześcijańska infobox and its DBpedia mapping

0.00 % properties are mapped ( 0 of 52 ).

0.00 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 0 of 99484 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
7434 państwo
7431 nazwa
7415 wyznanie
6636 grafika
5832 commons
5761 kod mapy
5434 stopniN
5149 stopniE
5077 minutN
5032 sekundN
4804 minutE
4778 materiał budowlany
4759 sekundE
3094 styl
2572 liczba wież
2443 kod języka
2342 liczba naw
2003 architekt
1862 nazwa miejscowa
1600 liczba ołtarzy
1323 www
1077 liczba kopuł
723 liczba ikonostasów
550 typ dzwonnicy
358 wysokość wieży
342 długość
340 liczba głosów
316 opis miejsca
312 liczba manuałów
304 stopniW
298 szerokość
293 minutW
292 sekundW
290 wezwania ołtarzy bocznych
268 liczba wiernych
175 wysokość
160 plan świątyni
104 opis planu
92 wysokość nawy głównej
91 powierzchnia
82 nazwa dzwonu
57 szerokość nawy głównej
25 wariant mapy
25 wysokość kopuły zew
23 wysokość nawy bocznej
22 szerokość transeptu
19 minutS
19 sekundS
19 stopniS
17 szerokość nawy bocznej
10 średnica kopuły zew
0 wariant flagi