Statistics for template Święty infobox and its DBpedia mapping

42.86 % properties are mapped ( 9 of 21 ).

90.81 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 13032 of 14351 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na Data_urodzenia
na Data_śmierci
na Imię
na Miejsce_beatyfikacji
na Miejsce_urodzenia
na Miejsce_śmierci
na Tytuły
3335 Wspomnienie
2281 Data_beatyfikacji
2170 imię oryginalne
1580 Beatyfikowany_przez
1163 Data_kanonizacji
872 Kanonizowany_przez
708 Miejsce_kanonizacji
643 Beatyfikowana_przez
492 Atrybuty
474 Patron
280 Kanonizowana_przez
146 Patronka
123 quote
41 Beatyfikowani_przez
17 Patroni
13 Kanonizowani_przez
6 source
5 Beatyfikowane_przez
1 Patronki
1 wikiźródła
0 Kanonizowane_przez