Statistics for template Administratura kościelna infobox and its DBpedia mapping

0.00 % properties are mapped ( 0 of 36 ).

0.00 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 0 of 71911 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
5608 administratura
5608 typ administratury
5285 administrator
4717 nadrzędna administratura typ
4676 nadrzędna administratura nazwa
4335 wyznanie
4288 kościół
3894 państwo
3861 miejscowość
3557 data powołania
3386 obiekt sakralny typ
2533 podpis grafiki
2509 grafika
2091 obiekt sakralny nazwa
1694 www
1549 administrator senior
1532 kod języka
1495 nazwa miejscowa
1311 administrator pomocniczy
918 stopniN
877 adres
872 opis miejsca
849 minutN
784 commons
702 stopniE
627 minutE
529 sekundN
381 stopniW
371 minutW
329 sekundE
274 sekundW
156 stopniS
149 minutS
91 data zamknięcia
73 sekundS
0 wariant mapy