Statistics for template Cytuj książkę and its DBpedia mapping

0.00 % properties are mapped ( 0 of 109 ).

0.00 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 0 of 579489 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
67929 tytuł
63066 wydawca
60283 miejsce
53409 isbn
48443 nazwisko
47212 imię
42429 rok
28911 strony
27228 data
15761 nazwisko2
15558 imię2
15164 autor
11962 autor link
8755 odn
8153 język
6840 tom
6286 rozdział
5262 nazwisko3
5202 imię3
5126 inni
4586 url
4245 wydanie
2648 seria
2389 autor r
2340 nazwisko r
2327 tytuł tomu
2208 imię r
1965 nazwisko4
1959 imię4
1503 autor link2
1457 data dostępu
1350 autor2
1055 id
693 oclc
576 nazwisko5
570 imię5
465 część
440 autor3
416 autor r link
360 tytuł części
297 issn
273 miesiąc
216 nazwisko2 r
213 imię2 r
203 autor link3
178 imię6
178 nazwisko6
166 autor4
138 adres rozdziału
103 imię7
103 nazwisko7
91 autor5
78 imię8
78 nazwisko8
69 imię9
69 nazwisko9
42 autor2 r
39 doi
39 imię3 r
39 nazwisko3 r
36 autor link4
31 lccn
27 autor r2 link
24 autor link5
23 cytat
21 język3
17 imię10
17 nazwisko10
14 imię11
14 nazwisko11
12 autor6
12 nazwisko4 r
9 imię12
9 kolumny
9 nazwisko12
7 imię13
7 nazwisko13
6 autor3 r
6 imię14
6 imię15
6 nazwisko14
6 nazwisko15
4 autor7
3 autor r3 link
3 autor8
3 autor9
2 autor10
2 autor11
2 autor12
2 autor13
1 autor link6
1 autor link7
1 autor link9
1 autor14
1 język4
1 język7
0 autor link10
0 autor link11
0 autor link12
0 autor link13
0 autor link14
0 autor link15
0 autor link8
0 autor15
0 język10
0 język5
0 język6
0 język8
0 język9