Statistics for template Dzielnica infobox and its DBpedia mapping

31.37 % properties are mapped ( 16 of 51 ).

56.98 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 39664 of 69606 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na dystrykt
na kod poczt
na miejska
na prowincja
na sołectwo
na sołtys
na strefa
na strefa numeracyjna
na www
4314 miasto
4313 dopełniacz_miasta
4143 status
3748 dzielnica
3595 herb_miasta
3134 dopełniacz_dzielnicy
2745 populacja
2720 stopniN
2605 minutN
2602 stopniE
2542 rok
2512 minutE
2353 tablica_rej
2324 powierzchnia
2226 zdjęcie
2169 nr_kier
2099 kod_poczt
2062 kod mapy
1985 w_granicach_miasta
1835 sekundN
1770 opis_zdjęcia
1753 sekundE
1687 gęstość
1072 zespół
964 wysokość
959 szerokość
952 długość
638 założone
576 państwo
564 nazwa
550 burmistrz_nazwa
521 herb_dzielnicy
419 burmistrz
229 SIMC
194 zespół_nazwa
154 opis mapy
138 flaga_dzielnicy
114 stopniW
89 minutW
80 podział nazwa
75 sekundW
55 podział
8 dewiza
6 wariant mapy
5 wikinews
3 opis miejsca
2 szerokość herbu
1 minutS
1 sekundS
1 stopniS
0 wikipodróże