Statistics for template Góra infobox and its DBpedia mapping

48.15 % properties are mapped ( 13 of 27 ).

75.91 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 55666 of 73330 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na długość
na pasmo
na położenie
na szerokość
na wybitność
na wysokość
7568 nazwa
7151 kod mapy
6954 stopniN
6834 minutN
6774 państwo
6496 stopniE
6380 minutE
6199 sekundN
5799 sekundE
4747 grafika
1443 commons
1268 pierwsze wejście
1244 data zdobycia
1101 wariant mapy
729 stopniW
717 minutW
564 sekundW
327 pozycja opisu
271 stopniS
263 minutS
165 sekundS
94 typ wulkanu
76 rok erupcji
68 aktywność
38 data zdobycia zimą
36 pierwsze wejście zimą
24 opis miejsca