Statistics for template Jezioro infobox and its DBpedia mapping

9.76 % properties are mapped ( 4 of 41 ).

13.29 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 6083 of 45763 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na area
na catchment
na coords
na date-builded
na date-fooded
na długość
na frozen
na głębokość_max
na głębokość_średnia
na miasta_nadbrzeżne
na państwa
na rzeki_wypływające
na rzeki_zasilające
na shore
na szerokość
na volume
na wysokość_npm
3118 nazwa
3024 państwo
2823 powierzchnia
2765 stopniN
2746 minutN
2664 stopniE
2650 minutE
2481 sekundN
2429 sekundE
2069 głębokość max
1955 kod mapy
1911 wysokość npm
1642 lokalizacja
1607 wymiary
1464 grafika
1291 głębokość średnia
1186 rodzaj
1052 miasta nadbrzeżne
1033 opis grafiki
917 objętość
910 rzeki wypływające
869 inne nazwy
728 rzeki zasilające
641 commons
372 klasa czystości
249 długość brzegu
194 stopniW
189 minutW
170 wariant mapy
137 wyspy
93 minutS
93 stopniS
92 sekundW
65 mapka jeziora
47 zasolenie
44 opis mapki jeziora
40 sekundS
2 wikiquote
1 opis miejsca
0 pozycja opisu
0 wikinews