Statistics for template Medalista infobox and its DBpedia mapping

45.00 % properties are mapped ( 9 of 20 ).

73.64 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 96186 of 130624 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na kluby
na klubytrener
na lata
na latatrener
na latawreprezentacji
na państwo urodzenia
na pozycja
na reprezentacja
28001 imię i nazwisko
26903 dyscypliny
22207 data urodzenia
18027 miejsce urodzenia
9828 wzrost
6105 masa_ciała
4306 grafika
4156 data śmierci
3398 miejsce śmierci
3137 klub
1668 grafika_opis
1327 kraj
670 trener
375 prawdziwe nazwisko
202 masa ciała
140 pseudonim
70 opis
62 medale
25 wikiquote
17 odznaczenia