Statistics for template Muzeum infobox and its DBpedia mapping

31.25 % properties are mapped ( 10 of 32 ).

50.42 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 11988 of 23775 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na kraj
na rok
1684 państwo
1682 nazwa
1657 miejscowość
1537 kod mapy
1445 stopniN
1417 data założenia
1408 adres
1305 zdjęcie
1302 stopniE
1270 www
979 minutN
962 opis zdjęcia
955 zakres zbiorów
926 sekundN
863 minutE
825 commons
808 sekundE
727 dyrektor
486 opis miejsca
329 nazwa angielska
247 wielkość zbiorów
179 placówka macierzysta
154 stopniW
144 kierownik
125 minutW
125 sekundW
108 powierzchnia ekspozycji
79 oddziały
18 wariant mapy
11 stopniS
9 minutS
9 sekundS