Statistics for template Przedsiębiorstwo infobox and its DBpedia mapping

38.00 % properties are mapped ( 19 of 50 ).

68.11 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 33498 of 49179 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na area_served
na kapitał zakładowy
na przychody
4277 nazwa
3804 data założenia
3564 branża
3521 www
3422 siedziba
2800 forma prawna
2780 produkty
1788 prezes
1632 lokalizacja
1441 zatrudnienie
1337 państwo
1311 nr KRS
1256 zdjęcie
1220 GaleriaCommons
1212 kod mapy
1163 opis zdjęcia
1032 logo
868 stopniN
864 kapitał
859 stopniE
837 minutN
833 ważni pracownicy
831 sekundN
829 minutE
823 sekundE
584 założyciele
477 obroty
467 ważni akcjonariusze
422 symbol akcji
380 ISIN
379 data likwidacji
374 giełda
272 przewodniczący RN
256 dochód
248 dyrektor
248 zysk netto
208 opis miejsca
180 zysk operacyjny
175 aktywa
121 kapitał własny
34 filie
10 stopniW
9 minutW
9 sekundW
9 wariant mapy
3 minutS
3 sekundS
3 stopniS
3 symbol obligacji
1 wariant flagi