Statistics for template Rzeka infobox and its DBpedia mapping

3.85 % properties are mapped ( 1 of 26 ).

7.91 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 3718 of 46987 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na nazwa_rzeki
na państwa
na uchodzi_do
na uchodzi_minutE
na uchodzi_minutN
na uchodzi_sekundE
na uchodzi_sekundN
na uchodzi_stopniE
na uchodzi_stopniN
na uchodzi_wysokość
na źródło_minutE
na źródło_minutN
na źródło_sekundE
na źródło_sekundN
na źródło_stopniE
na źródło_stopniN
4296 nazwa
4255 kontynent
4212 rodzaj cieku
4169 ujście: recypient
3718 długość
3541 źródło: miejsce
2917 państwo
2764 ujście: miejsce
2503 zdjęcie
2160 powierzchnia zlewni
1913 opis zdjęcia
1584 źródło: wysokość
1394 ujście: wysokość
1357 ujście: współrzędne
1330 lokalizacja
1046 średni przepływ
961 commons
767 nierozpoznane:dopływy
708 źródło: współrzędne
522 miejsce przepływu
381 kod mapy
308 mapa
161 opis mapy
17 spadek
3 wariant mapy
0 szlak