Statistics for template Stacja metra infobox and its DBpedia mapping

12.64 % properties are mapped ( 11 of 87 ).

47.04 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 22307 of 47420 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na dzielnica/osiedle
na liczba pasażerów
na miejscowość
na zarządca
3395 kod mapy
3395 nazwa
3366 data otwarcia
3364 stacja poprzednia
3359 stacja następna
2924 stopniN
2912 minutN
2910 sekundN
2810 zdjęcie
2804 linia
1903 minutE
1903 stopniE
1901 sekundE
1138 stopniW
1126 minutW
1126 sekundW
1040 commons
714 opis zdjęcia
464 państwo
447 miasto
428 2. stacja poprzednia
424 2. stacja następna
415 głębokość stacji
392 liczba peronów
372 2. linia
287 wariant mapy
237 nazwa oryginalna
214 długość peronu
207 odcinek
185 odległość do poprzedniej
176 odległość do następnej
137 szerokość peronu
117 minutS
117 sekundS
117 stopniS
97 lokalizacja
79 3. stacja poprzednia
77 3. stacja następna
74 kubatura stacji
66 3. linia
23 4. stacja następna
23 4. stacja poprzednia
22 powierzchnia stacji
20 2. odległość do poprzedniej
20 4. linia
19 2. odległość do następnej
14 2. odcinek
14 poprzednie nazwy
10 liczba krawędzi peronowych
6 5. linia
6 5. stacja następna
6 5. stacja poprzednia
4 3. odległość do następnej
3 3. odległość do poprzedniej
2 6. linia
2 6. stacja następna
2 6. stacja poprzednia
2 data zamknięcia
1 3. odcinek
1 4. odcinek
1 5. odcinek
0 4. odległość do następnej
0 4. odległość do poprzedniej
0 5. odległość do następnej
0 5. odległość do poprzedniej
0 6. odcinek
0 6. odległość do następnej
0 6. odległość do poprzedniej
0 7. linia
0 7. odcinek
0 7. odległość do następnej
0 7. odległość do poprzedniej
0 7. stacja następna
0 7. stacja poprzednia
0 8. linia
0 8. odcinek
0 8. odległość do następnej
0 8. odległość do poprzedniej
0 8. stacja następna
0 8. stacja poprzednia
0 9. linia
0 9. odcinek
0 9. odległość do następnej
0 9. odległość do poprzedniej
0 9. stacja następna
0 9. stacja poprzednia
0 zabytek