Statistics for template Synagoga infobox and its DBpedia mapping

25.81 % properties are mapped ( 8 of 31 ).

25.50 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 3201 of 12554 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na długość
na miasto
na szerokość
1512 nazwa
1476 zbudowano
1432 budulec
1141 obecnie
1054 commons
944 tradycja
807 zniszczono
635 zdjęcie
535 kod mapy
521 zburzono
408 stopniN
405 stopniE
382 państwo
255 zdjęcie podpis
181 architekt
155 zlikwidowano
126 minutN
124 sekundN
123 miejscowość
123 minutE
121 sekundE
72 zabytek
11 opis miejsca
3 minutW
3 sekundW
3 stopniW
1 odbudowano
1 wariant mapy
0 minutS
0 sekundS
0 stopniS