Statistics for template Szachista infobox and its DBpedia mapping

14.29 % properties are mapped ( 2 of 14 ).

37.47 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 2641 of 7048 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na Data urodzenia
na Data śmierci
na Miejsce urodzenia
na Miejsce śmierci
na Państwo
na Tytuł szachowy
2509 Imię i nazwisko
1508 Grafika
1361 Podpis
1253 zobacz
161 zobacz2
132 www
59 podpis diagramu
36 quote
10 podpis 2. diagramu
10 zobacz3
9 zobacz9
0 2. diagram szachowy
0 diagram szachowy
0 zobacz4