Statistics for template Uczelnia infobox and its DBpedia mapping

43.90 % properties are mapped ( 18 of 41 ).

73.17 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 19640 of 26843 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na affiliation
na affiliations
na athletics
na campus
na chairman
na chancellor
na city
na colors
na colours
na dean
na director
na doctoral
na endowment
na former_names
na head
na inna nazwa
na mascot
na motto
na mottoeng
na nazwa angielska
na nazwa łacińska
na nickname
na officer_in_charge
na other
na postgrad
na president
na principal
na province
na provost
na sports
na state
na superintendent
na undergrad
na vice-president
na vice_chancellor
2030 państwo
2023 nazwa uczelni
1892 www
1887 adres
1838 data założenia
1503 kod mapy
1140 stopniN
1112 minutN
1112 rektor
1089 liczba studentów
1079 sekundN
1054 zdjęcie
999 stopniE
973 minutE
938 sekundE
709 typ uczelni
645 opis zdjęcia
605 commons
592 nazwa wydziału
574 dziekan
418 liczba pracowników naukowych
403 członkostwo
344 opis miejsca
336 dewiza
311 liczba pracowników
199 stopniW
188 sekundW
187 minutW
176 patron uczelni
83 godło
76 dziekan funkcja
73 data likwidacji
58 stopniS
48 minutS
47 sekundS
36 drużyna sportowa
31 wariant mapy
17 2. inna nazwa
7 2. adres
6 wariant flagi
5 2. państwo