Statistics for template Ulica infobox and its DBpedia mapping

20.00 % properties are mapped ( 9 of 45 ).

41.73 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 12299 of 29475 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na szerokość
2371 miasto
2369 nazwa
2324 kod mapy
2308 rodzaj
2057 jedn1
1943 zdjęcie
1748 zdjęcie_podpis
1733 jedn1_nazwa
1442 stopniN
1415 stopniE
1407 commons
1384 długość
985 państwo_kod
835 minutN
833 sekundN
826 minutE
824 sekundE
573 jedn2
464 jedn2_nazwa
392 współrzędne
219 jedn3
190 przebieg
178 jedn3_nazwa
116 mapa
98 jedn4
76 jedn4_nazwa
50 jedn5
42 imie
38 jedn5_nazwa
37 stopniW
31 wariant mapy
25 zabytek
24 jedn6
19 jedn6_nazwa
18 minutW
18 sekundW
11 jedn7
11 jedn7_nazwa
10 stopniS
9 minutS
9 sekundS
5 jedn8
3 jedn8_nazwa
3 jedn9
2 jedn9_nazwa