Statistics for template Wieś infobox and its DBpedia mapping

63.16 % properties are mapped ( 24 of 38 ).

85.51 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 790459 of 924435 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
na długość
na gęstość
na nr kier
na powierzchnia
na szerokość
59428 gmina
59428 nazwa
59428 powiat
59427 województwo
59420 SIMC
58529 strefa numeracyjna
58382 tablice rejestracyjne
57208 stopniE
57208 stopniN
54373 minutE
54372 minutN
51975 sekundN
51971 sekundE
35341 rok
32538 kod pocztowy
28529 liczba ludności
19193 kod mapy
17104 dopełniacz wsi
12693 zdjęcie
9170 opis zdjęcia
8308 commons
6006 sołectwo
4317 wysokość
3416 rodzaj miejscowości
2154 współrzędne
2007 www
1047 herb wsi
842 miejscowość podstawowa
515 mapa wsi
47 herb artykuł
46 flaga wsi
13 opis miejsca
0 minutS
0 minutW
0 sekundS
0 sekundW
0 stopniS
0 stopniW