Statistics for template Związek chemiczny infobox and its DBpedia mapping

1.19 % properties are mapped ( 6 of 506 ).

13.66 % of all property occurrences in Wikipedia ( pl ) are mapped ( 7754 of 56766 ).

The color codes:
property is mapped
property is not mapped
property is mapped but not found in the template definition
property is ignored
occurrences property
3400 nazwa
3320 masa molowa
3293 wzór sumaryczny
2959 1. grafika
2713 SMILES
2518 nazwa systematyczna
2039 temperatura topnienia
1876 inne nazwy
1761 wygląd
1754 rozpuszczalność w wodzie
1531 numer RTECS
1416 stan skupienia w podanej g
1382 gęstość
1253 hasło GHS
1155 dawka śmiertelna
1114 podobne związki
1099 2. grafika
1058 temperatura wrzenia
1007 3. grafika
987 DrugBank
982 zagrożenia GHS źródło
946 ATC
942 inne rozpuszczalniki
939 zagrożenia UE źródło
772 temperatura zapłonu
686 drogi podawania
633 logP
626 okres półtrwania
539 wydalanie
537 działanie
532 metabolizm
525 inne wzory
511 rozmiar 1. grafiki
487 g warunki niestandardowe
458 nazwy farmaceutyczne
429 wiązanie z białkami osocza
425 kwasowość
388 stosowanie w ciąży
349 rww warunki niestandardowe
308 biodostępność
305 tt warunki niestandardowe
279 temperatura samozapłonu
260 opis 1. grafiki
253 legalność w Polsce
253 numer CAS
238 nazwa Stocka
230 karta charakterystyki
228 inne kationy
221 inne aniony
215 nazwa konstytucyjna
213 temperatura krytyczna
200 nazwa addytywna
200 tw warunki niestandardowe
197 lepkość
195 ciśnienie krytyczne
192 postać GHS
190 pochodne
187 moment dipolowy
165 napięcie powierzchniowe
165 opis 3. grafiki
162 postać UE
155 zasadowość
138 nazwa półsystematyczna
127 tz warunki niestandardowe
126 l warunki niestandardowe
109 opis 2. grafiki
108 2. gęstość
105 2. stan skupienia w podanej g
105 układ krystalograficzny
101 2. g warunki niestandardowe
99 np warunki niestandardowe
96 procent wchłaniania
68 nazwa podstawnikowa
60 typ hybrydyzacji i VSEPR
57 rozmiar 2. grafiki
46 minerały
45 nazwa wodorowa
44 2. rozpuszczalność w wodzie
43 monomery
43 temperatura rozkładu
42 2. rww warunki niestandardowe
42 2. temperatura wrzenia
39 2. tw warunki niestandardowe
37 struktura meru
35 aktywność optyczna
34 nazwa grupy pochodnych
33 biodegradowalność
32 biokompatybilność
28 właściwości mechaniczne
26 temperatura mięknięcia
25 2. temperatura topnienia
25 wzór wyświetlany
24 tr warunki niestandardowe
24 współczynnik załamania
24 wz warunki niestandardowe
23 punkt izoelektryczny
17 temperatura degradacji
15 3. gęstość
15 3. stan skupienia w podanej g
14 2. tt warunki niestandardowe
14 NFPA 704 źródło
13 3. g warunki niestandardowe
13 tt źródło
10 2. lepkość
10 3. rozpuszczalność w wodzie
10 3. rww warunki niestandardowe
10 PubChem
10 granice wybuchowości
10 gęstość krytyczna
10 prężność pary
10 ts warunki niestandardowe
9 2. l warunki niestandardowe
8 pp warunki niestandardowe
8 zwroty R
7 3. temperatura topnienia
7 3. temperatura wrzenia
7 3. tw warunki niestandardowe
6 2. napięcie powierzchniowe
6 2. np warunki niestandardowe
6 3. l warunki niestandardowe
6 3. lepkość
6 3. tt warunki niestandardowe
6 wikibooks
6 zwroty S
5 postać NFPA 704
5 stężenie śmiertelne
5 temperatura sublimacji
4 2. hasło GHS
4 2. postać GHS
4 2. temperatura rozkładu
4 2. tr warunki niestandardowe
4 4. gęstość
4 4. l warunki niestandardowe
4 4. lepkość
4 4. stan skupienia w podanej g
4 gęstość źródło
3 4. g warunki niestandardowe
3 4. rozpuszczalność w wodzie
3 4. rww warunki niestandardowe
3 5. g warunki niestandardowe
3 5. gęstość
3 5. l warunki niestandardowe
3 5. lepkość
3 5. stan skupienia w podanej g
3 tw źródło
2 2. pp warunki niestandardowe
2 2. prężność pary
2 3. napięcie powierzchniowe
2 3. np warunki niestandardowe
2 5. rozpuszczalność w wodzie
2 5. rww warunki niestandardowe
2 6. g warunki niestandardowe
2 6. gęstość
2 6. stan skupienia w podanej g
2 ciśnienie p. potrójnego
2 temperatura p. potrójnego
2 tsb warunki niestandardowe
1 2. temperatura zapłonu
1 2. tz warunki niestandardowe
1 3. pp warunki niestandardowe
1 3. prężność pary
1 3. temperatura zapłonu
1 3. tz warunki niestandardowe
1 4. pp warunki niestandardowe
1 4. prężność pary
1 4. temperatura topnienia
1 4. tt warunki niestandardowe
1 6. l warunki niestandardowe
1 6. lepkość
1 6. rozpuszczalność w wodzie
1 6. rww warunki niestandardowe
1 7. rozpuszczalność w wodzie
1 7. rww warunki niestandardowe
1 8. rozpuszczalność w wodzie
1 8. rww warunki niestandardowe
1 9. rozpuszczalność w wodzie
1 9. rww warunki niestandardowe
1 ck źródło
1 moment dipolowy źródło
1 nazwa grupy podobnych
1 piktogram UE
1 temperatura depolimeryzacji
1 tk źródło
1 tm warunki niestandardowe
1 ts źródło
1 tz źródło
1 zwroty EUH
0 10. g warunki niestandardowe
0 10. gęstość
0 10. gęstość źródło
0 10. l warunki niestandardowe
0 10. l źródło
0 10. lepkość
0 10. napięcie powierzchniowe
0 10. np warunki niestandardowe
0 10. np źródło
0 10. pp warunki niestandardowe
0 10. pp źródło
0 10. prężność pary
0 10. rozpuszczalność w wodzie
0 10. rww warunki niestandardowe
0 10. rww źródło
0 10. stan skupienia w podanej g
0 10. temperatura rozkładu
0 10. temperatura sublimacji
0 10. temperatura topnienia
0 10. temperatura wrzenia
0 10. tr warunki niestandardowe
0 10. tr źródło
0 10. tsb warunki niestandardowe
0 10. tsb źródło
0 10. tt warunki niestandardowe
0 10. tt źródło
0 10. tw warunki niestandardowe
0 10. tw źródło
0 10. współczynnik załamania
0 10. wz warunki niestandardowe
0 10. wz źródło
0 2. NFPA 704
0 2. NFPA 704 źródło
0 2. gęstość źródło
0 2. l źródło
0 2. nazwa grupy pochodnych
0 2. nazwa grupy podobnych
0 2. np źródło
0 2. piktogram GHS
0 2. piktogram UE
0 2. pochodne
0 2. podobne związki
0 2. postać NFPA 704
0 2. postać UE
0 2. pp źródło
0 2. rww źródło
0 2. tdg warunki niestandardowe
0 2. tdg źródło
0 2. tdp warunki niestandardowe
0 2. tdp źródło
0 2. temperatura degradacji
0 2. temperatura depolimeryzacji
0 2. temperatura mięknięcia
0 2. temperatura samozapłonu
0 2. temperatura sublimacji
0 2. tm warunki niestandardowe
0 2. tm źródło
0 2. tr źródło
0 2. ts warunki niestandardowe
0 2. ts źródło
0 2. tsb warunki niestandardowe
0 2. tsb źródło
0 2. tt źródło
0 2. tw źródło
0 2. tz źródło
0 2. współczynnik załamania
0 2. wz warunki niestandardowe
0 2. wz źródło
0 2. zagrożenia GHS źródło
0 2. zagrożenia UE źródło
0 2. zwroty EUH
0 2. zwroty H
0 2. zwroty P
0 2. zwroty R
0 2. zwroty S
0 3. gęstość źródło
0 3. l źródło
0 3. nazwa grupy pochodnych
0 3. nazwa grupy podobnych
0 3. np źródło
0 3. pochodne
0 3. podobne związki
0 3. pp źródło
0 3. rww źródło
0 3. tdg warunki niestandardowe
0 3. tdg źródło
0 3. tdp warunki niestandardowe
0 3. tdp źródło
0 3. temperatura degradacji
0 3. temperatura depolimeryzacji
0 3. temperatura mięknięcia
0 3. temperatura rozkładu
0 3. temperatura samozapłonu
0 3. temperatura sublimacji
0 3. tm warunki niestandardowe
0 3. tm źródło
0 3. tr warunki niestandardowe
0 3. tr źródło
0 3. ts warunki niestandardowe
0 3. ts źródło
0 3. tsb warunki niestandardowe
0 3. tsb źródło
0 3. tt źródło
0 3. tw źródło
0 3. tz źródło
0 3. współczynnik załamania
0 3. wz warunki niestandardowe
0 3. wz źródło
0 4. gęstość źródło
0 4. l źródło
0 4. napięcie powierzchniowe
0 4. np warunki niestandardowe
0 4. np źródło
0 4. pp źródło
0 4. rww źródło
0 4. tdg warunki niestandardowe
0 4. tdg źródło
0 4. tdp warunki niestandardowe
0 4. tdp źródło
0 4. temperatura degradacji
0 4. temperatura depolimeryzacji
0 4. temperatura mięknięcia
0 4. temperatura rozkładu
0 4. temperatura samozapłonu
0 4. temperatura sublimacji
0 4. temperatura wrzenia
0 4. temperatura zapłonu
0 4. tm warunki niestandardowe
0 4. tm źródło
0 4. tr warunki niestandardowe
0 4. tr źródło
0 4. ts warunki niestandardowe
0 4. ts źródło
0 4. tsb warunki niestandardowe
0 4. tsb źródło
0 4. tt źródło
0 4. tw warunki niestandardowe
0 4. tw źródło
0 4. tz warunki niestandardowe
0 4. tz źródło
0 4. współczynnik załamania
0 4. wz warunki niestandardowe
0 4. wz źródło
0 5. gęstość źródło
0 5. l źródło
0 5. napięcie powierzchniowe
0 5. np warunki niestandardowe
0 5. np źródło
0 5. pp warunki niestandardowe
0 5. pp źródło
0 5. prężność pary
0 5. rww źródło
0 5. tdg warunki niestandardowe
0 5. tdg źródło
0 5. tdp warunki niestandardowe
0 5. tdp źródło
0 5. temperatura degradacji
0 5. temperatura depolimeryzacji
0 5. temperatura mięknięcia
0 5. temperatura rozkładu
0 5. temperatura samozapłonu
0 5. temperatura sublimacji
0 5. temperatura topnienia
0 5. temperatura wrzenia
0 5. temperatura zapłonu
0 5. tm warunki niestandardowe
0 5. tm źródło
0 5. tr warunki niestandardowe
0 5. tr źródło
0 5. ts warunki niestandardowe
0 5. ts źródło
0 5. tsb warunki niestandardowe
0 5. tsb źródło
0 5. tt warunki niestandardowe
0 5. tt źródło
0 5. tw warunki niestandardowe
0 5. tw źródło
0 5. tz warunki niestandardowe
0 5. tz źródło
0 5. współczynnik załamania
0 5. wz warunki niestandardowe
0 5. wz źródło
0 6. gęstość źródło
0 6. l źródło
0 6. napięcie powierzchniowe
0 6. np warunki niestandardowe
0 6. np źródło
0 6. pp warunki niestandardowe
0 6. pp źródło
0 6. prężność pary
0 6. rww źródło
0 6. temperatura rozkładu
0 6. temperatura sublimacji
0 6. temperatura topnienia
0 6. temperatura wrzenia
0 6. tr warunki niestandardowe
0 6. tr źródło
0 6. tsb warunki niestandardowe
0 6. tsb źródło
0 6. tt warunki niestandardowe
0 6. tt źródło
0 6. tw warunki niestandardowe
0 6. tw źródło
0 6. współczynnik załamania
0 6. wz warunki niestandardowe
0 6. wz źródło
0 7. g warunki niestandardowe
0 7. gęstość
0 7. gęstość źródło
0 7. l warunki niestandardowe
0 7. l źródło
0 7. lepkość
0 7. napięcie powierzchniowe
0 7. np warunki niestandardowe
0 7. np źródło
0 7. pp warunki niestandardowe
0 7. pp źródło
0 7. prężność pary
0 7. rww źródło
0 7. stan skupienia w podanej g
0 7. temperatura rozkładu
0 7. temperatura sublimacji
0 7. temperatura topnienia
0 7. temperatura wrzenia
0 7. tr warunki niestandardowe
0 7. tr źródło
0 7. tsb warunki niestandardowe
0 7. tsb źródło
0 7. tt warunki niestandardowe
0 7. tt źródło
0 7. tw warunki niestandardowe
0 7. tw źródło
0 7. współczynnik załamania
0 7. wz warunki niestandardowe
0 7. wz źródło
0 8. g warunki niestandardowe
0 8. gęstość
0 8. gęstość źródło
0 8. l warunki niestandardowe
0 8. l źródło
0 8. lepkość
0 8. napięcie powierzchniowe
0 8. np warunki niestandardowe
0 8. np źródło
0 8. pp warunki niestandardowe
0 8. pp źródło
0 8. prężność pary
0 8. rww źródło
0 8. stan skupienia w podanej g
0 8. temperatura rozkładu
0 8. temperatura sublimacji
0 8. temperatura topnienia
0 8. temperatura wrzenia
0 8. tr warunki niestandardowe
0 8. tr źródło
0 8. tsb warunki niestandardowe
0 8. tsb źródło
0 8. tt warunki niestandardowe
0 8. tt źródło
0 8. tw warunki niestandardowe
0 8. tw źródło
0 8. współczynnik załamania
0 8. wz warunki niestandardowe
0 8. wz źródło
0 9. g warunki niestandardowe
0 9. gęstość
0 9. gęstość źródło
0 9. l warunki niestandardowe
0 9. l źródło
0 9. lepkość
0 9. napięcie powierzchniowe
0 9. np warunki niestandardowe
0 9. np źródło
0 9. pp warunki niestandardowe
0 9. pp źródło
0 9. prężność pary
0 9. rww źródło
0 9. stan skupienia w podanej g
0 9. temperatura rozkładu
0 9. temperatura sublimacji
0 9. temperatura topnienia
0 9. temperatura wrzenia
0 9. tr warunki niestandardowe
0 9. tr źródło
0 9. tsb warunki niestandardowe
0 9. tsb źródło
0 9. tt warunki niestandardowe
0 9. tt źródło
0 9. tw warunki niestandardowe
0 9. tw źródło
0 9. współczynnik załamania
0 9. wz warunki niestandardowe
0 9. wz źródło
0 ?
0 NFPA 704
0 cpp źródło
0 gk źródło
0 l źródło
0 np źródło
0 piktogram GHS
0 pochodne ?
0 podobne
0 pp źródło
0 rozpuszczalniki
0 rww źródło
0 tdg warunki niestandardowe
0 tdg źródło
0 tdp warunki niestandardowe
0 tdp źródło
0 tm źródło
0 tpp źródło
0 tr źródło
0 tsb źródło
0 wikicytaty
0 wz źródło
0 wzór chemiczny
0 zewnętrzne dane MSDS
0 zwroty H
0 zwroty P